Звичайний вигляд Перегляд у МАРК Перегляд у ISBD

Вибрані твори в п’яти томах Василь Сухомлинський ; текст і примітки підготував О. Г. Дзеверін Текст Том перший Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості ; Духовний світ школяра ; Методика виховання колективу

За: Сухомлинський, Василь Олександрович.
Інтелектуальна відповідальність: Ковальчук, В. І [Редактор].
Вид матеріалу: Текст Текст Публікація: Київ Радянська школа 1976Опис: 654 сторінки портрет.Тематика(и): ВИХОВАННЯ | ДУХОВНИЙ СВІТ ШКОЛЯРІВ | МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ | ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ | ПОЧУТТЯ КОЛЕКТИВІЗМУ | ЕСТЕТИЧНІ ПОЧУТТЯ | МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ПІДЛІТКІВ | ПІЗНАВАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ | ДУХОВНЕ ЗРОСТАННЯ | РОЗУМОВА ДІЯЛЬНІСТЬ | ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АКТИВНІСТЬ | РОЗВИТОК ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАХИЛІВ | ДРУЖБА ПІДЛІТКІВ | ЮНІСТЬ | МОРАЛЬНІ ПЕРЕКОНАННЯ | ШКІЛЬНИЙ КОЛЕКТИВ | СОЦІАЛІЗАЦІЯ | СПІЛКУВАННЯ В КОЛЕКТИВІ | ОСОБА ВЧИТЕЛЯ | ПЕДАГОГІКАІндекс УДК: 37(0.053.5"465*12/*15")
Вміст:
Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості: Ідея всебічного виховання в її історичному розвитку: Теоретичні й практичні проблеми, які висуваються життям у процесі здійснення ідеї всебічного розвитку особистості; Розумове виховання і всебічний розвиток особистості; Формування комуністичної переконаності, світоглядної стійкості, незламності; Виховання комуністичної моральності; Виховання любові до соціалістичної Батьківщини, патріотичної вірності, відданості Вітчизні; Виховання мужності, непримиренності до ворога, волі до перемоги; Виховання колективізму як риси всебічно розвиненої особистості; Трудове виховання і всебічний розвиток особистості; Естетичне виховання і культура почуттів; Моральне облагороджування почуття кохання і підготовка до шлюбу, батьківства, материнства; Піклування про здоров'я молодого покоління, фізичне виховання; Особистість учителя, педагогічний колектив і всебічний розвиток вихованців. Духовний світ школяра: Комуністична ідейність людини – основа багатства і повноти її духовного світу; Шляхи і методи формування духовного світу школярів; Особливості та єдність методів морального виховання; Спонукання до активного виявлення думки і морального почуття; Зовнішнє середовище – визначальний фактор духовного життя школярів; Від дитинства до отроцтва: Роль сприймання в духовному розвитку дітей молодшого шкільного віку; Думки, інтереси, прагнення молодших школярів; Особливості взаємозв'язку мислення і почуттів у дітей молодшого шкільного віку; Значення морального почуття в духовному розвитку молодших школярів; Почуття колективізму в молодшому шкільному віці; Розвиток почуттів молодших школярів на основі передових суспільних поглядів; Естетичні почуття молодших школярів; Особливості діяльності молодших школярів; Елементи творчості в діяльності молодшого школяра; Роки отроцтва: Значення діяльності колективу в моральному розвитку підлітків; Новий етап у розвитку активності – характерна особливість підлітка. Зміст і характер діяльності колективу підлітків – важливий фактор розвитку особистості; Особливості волі підлітків; Пізнавальні інтереси підлітків і формування матеріалістичного світогляду; Духовне зростання в процесі пізнання закономірностей природи; Значення пізнання суспільного життя в духовному розвитку підлітка; Розумова й мовна діяльність підлітків; Інтелектуальна активність і формування самосвідомості, самооцінки в підлітків; Значення розвитку індивідуальних нахилів в духовному житті підлітків; Почуття підлітків; Вплив колективу на формування духовного світу підлітків; Дружба підлітків; Рання юність: Загальна характеристика юнаків і дівчат; Вступ у пору фізичної зрілості як фактор духовного життя юнаків і дівчат; Суперечливі риси в духовному житті юнаків і дівчат; Особливості мислення і мови в юнацькі роки; Моральні переконання та ідеали юнаків і дівчат; Подвиг – вершина духовного життя; Моральні почуття юнаків та дівчат; Значення естетичного почуття в моральному житті юнаків та дівчат; Прагнення радянської молоді до ідейно багатого, духовно повноцінного життя; Праця як елемент духовного життя юнаків та дівчат. Методика виховання колективу: Шкільний колектив. Принципи його виховання: Принципи виховання шкільного колективу; Піклування людини про людину, відповідальність людини за людину – основа організаційної і моральної єдності шкільного колективу; Різноманітність відносин між учнями різного віку в шкільному колективі; Ідейно-громадянська основа колективу: Ідейно-громадянське начало духовного життя колективу й особистості; Спілкування особистості із суспільством – основа формування ідейно-громадянських переконань колективу і кожного його члена; Бесіди про громадянськість; Формування виховного впливу колективу на особистість: Процес соціалізації; Спілкування в колективі; Емоційне багатство життя колективу; Духовне життя колективу й особистості в світі думки; Трудове життя колективу як одна з найважливіших передумов формування виховного впливу колективу на особистість; Творчість у колективі. Роль казки в колективному житті дітей; Радість і доброта, сила і совість у дитячому колективі; Виховання ідеальних уявлень про красу поведінки. Формування самооцінки й рівня домагань; Чоловіки й жінки в колективі; Гумор у духовному житті колективу; Особа вчителя, педагогічний колектив і колектив вихованців: Роль особи вчителя в духовному житті колективу та особистості; Педагогічний колектив і колектив вихованців; Мудра влада педагога над особистістю й колективом.
Мітки з цієї бібліотеки: Немає міток з цієї бібліотеки для цього заголовку. Ввійдіть, щоб додавати мітки.
    середня оцінка: 0.0 (0 голосів)
Тип одиниці зберігання Поточне розташування Шифр зберігання Стан Очікується на дату Штрих-код
Книга Філія №13 (Князя Романа, 32)
37(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці) Доступно 7000003389747

90000 примірників

Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості: Ідея всебічного виховання в її історичному розвитку: Теоретичні й практичні проблеми, які висуваються життям у процесі здійснення ідеї всебічного розвитку особистості; Розумове виховання і всебічний розвиток особистості; Формування комуністичної переконаності, світоглядної стійкості, незламності; Виховання комуністичної моральності; Виховання любові до соціалістичної Батьківщини, патріотичної вірності, відданості Вітчизні; Виховання мужності, непримиренності до ворога, волі до перемоги; Виховання колективізму як риси всебічно розвиненої особистості; Трудове виховання і всебічний розвиток особистості; Естетичне виховання і культура почуттів; Моральне облагороджування почуття кохання і підготовка до шлюбу, батьківства, материнства; Піклування про здоров'я молодого покоління, фізичне виховання; Особистість учителя, педагогічний колектив і всебічний розвиток вихованців. Духовний світ школяра: Комуністична ідейність людини – основа багатства і повноти її духовного світу; Шляхи і методи формування духовного світу школярів; Особливості та єдність методів морального виховання; Спонукання до активного виявлення думки і морального почуття; Зовнішнє середовище – визначальний фактор духовного життя школярів; Від дитинства до отроцтва: Роль сприймання в духовному розвитку дітей молодшого шкільного віку; Думки, інтереси, прагнення молодших школярів; Особливості взаємозв'язку мислення і почуттів у дітей молодшого шкільного віку; Значення морального почуття в духовному розвитку молодших школярів; Почуття колективізму в молодшому шкільному віці; Розвиток почуттів молодших школярів на основі передових суспільних поглядів; Естетичні почуття молодших школярів; Особливості діяльності молодших школярів; Елементи творчості в діяльності молодшого школяра; Роки отроцтва: Значення діяльності колективу в моральному розвитку підлітків; Новий етап у розвитку активності – характерна особливість підлітка. Зміст і характер діяльності колективу підлітків – важливий фактор розвитку особистості; Особливості волі підлітків; Пізнавальні інтереси підлітків і формування матеріалістичного світогляду; Духовне зростання в процесі пізнання закономірностей природи; Значення пізнання суспільного життя в духовному розвитку підлітка; Розумова й мовна діяльність підлітків; Інтелектуальна активність і формування самосвідомості, самооцінки в підлітків; Значення розвитку індивідуальних нахилів в духовному житті підлітків; Почуття підлітків; Вплив колективу на формування духовного світу підлітків; Дружба підлітків; Рання юність: Загальна характеристика юнаків і дівчат; Вступ у пору фізичної зрілості як фактор духовного життя юнаків і дівчат; Суперечливі риси в духовному житті юнаків і дівчат; Особливості мислення і мови в юнацькі роки; Моральні переконання та ідеали юнаків і дівчат; Подвиг – вершина духовного життя; Моральні почуття юнаків та дівчат; Значення естетичного почуття в моральному житті юнаків та дівчат; Прагнення радянської молоді до ідейно багатого, духовно повноцінного життя; Праця як елемент духовного життя юнаків та дівчат. Методика виховання колективу: Шкільний колектив. Принципи його виховання: Принципи виховання шкільного колективу; Піклування людини про людину, відповідальність людини за людину – основа організаційної і моральної єдності шкільного колективу; Різноманітність відносин між учнями різного віку в шкільному колективі; Ідейно-громадянська основа колективу: Ідейно-громадянське начало духовного життя колективу й особистості; Спілкування особистості із суспільством – основа формування ідейно-громадянських переконань колективу і кожного його члена; Бесіди про громадянськість; Формування виховного впливу колективу на особистість: Процес соціалізації; Спілкування в колективі; Емоційне багатство життя колективу; Духовне життя колективу й особистості в світі думки; Трудове життя колективу як одна з найважливіших передумов формування виховного впливу колективу на особистість; Творчість у колективі. Роль казки в колективному житті дітей; Радість і доброта, сила і совість у дитячому колективі; Виховання ідеальних уявлень про красу поведінки. Формування самооцінки й рівня домагань; Чоловіки й жінки в колективі; Гумор у духовному житті колективу; Особа вчителя, педагогічний колектив і колектив вихованців: Роль особи вчителя в духовному житті колективу та особистості; Педагогічний колектив і колектив вихованців; Мудра влада педагога над особистістю й колективом.

12-15 р.

Немає коментарів для цієї одиниці.

Ввійти у Вашу облікову скриньку для можливості публікувати коментарі.