Дитинство в Україні Ч. 2 Збірник документів М-во України у справах сім'ї та молоді. Український інститут соціальних досліджень [Текст]

Вид матеріалу: Текст Текст Мова: українська Публікація: Київ Столиця 1998Опис: 292 сISBN: 966-9514-27-4; 966-9514-29-0 (Кн.2)Тематика(и): УКРАЇНА | СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ | ПРАВА ЛЮДИНИ | КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО | ЗАКОНИ | ДІТИ | ДИТЯЧІ БУДИНКИ | КАБІНЕТ МІНІСТРІВ | СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ | СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ | МАЙНОВІ ПРАВА | ЗБІРНИК ДОКУМЕНТІВ | ЖИТЛОВІ ПРАВА | ДІТИ-СИРОТИ | ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ'ЯЗОК | АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЖанр/форма: НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ -- ЕНЦИКЛОПЕДІЇІнша класифікація: 67.9(4УКР)
Вміст:
Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт, які залишились без піклування батьків: Постанова Кабінету Міністрів України 226 від 5 квітня 1994 р. із змінами та доповненнями. Заходи щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків: Затв. Указом Президента України від 17 жовт. 1997 р. N1153. Порядок передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами проживання у сім'ях усиновителів: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. N775. Положення про навчально-виховні заклади для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків: Затв. Наказом Міністра освіти України від 13 трав. 1993 р. N137. Положення про дитячий будинок сімейного типу: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квіт. 1994 р. N267
Питання центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1996 р. N380. Положення про центр усиновлення дітей при Міністерстві освіти України: Затв. Наказом Міністерства освіти України від 30 берез. 1996 р. N98. Про введення нових норм харчування в дитячих будинках-інтернатах: Наказ Міністерства соціального захисту населення України від 1 березня 1996 р. N34. Про гарячі обіди дітям-сиротам та дітям із малозабезпечених сімей: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1996 р. N1032. Інструкція про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків: Затв. Наказом Міністерства освіти України від 19 черв. 1996 р. N216. Про основи соціальної захищенності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 р. N875 із змінами та доповненнями: Витяг
Про заходи щодо поліпшення роботи, пов'язаної з реабілітацією дітей з органічним ураженням нервової системи: Розпорядження Кабінету Міністрів україни від 29 лютого 1996 р. N 155. Положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат (школу, клас) України для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку: Затв. Наказом Міністра освіти України від 13 травня 1993 р. N 136. Житловий кодекс Української РСР: Затв. Законом України із змінами та доповненнями: Витяг. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19 черв. 1992 р. N2482 із змінами та доповненнями: Витяг. Порядок видачі приватизаційних паперів неповнолітнім громадянам, громадянам, визнаним у встановленному порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, і громадянам, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, та порядок іх використання: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1995 р. N308. Кодекс Законів про працю: Затв. Законом України із змінами та доповненнями
Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. N803 із змінами та доповненнями: Витяг. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 р. N2694 із змінами та доповненнями: Витяг. Кримінальний кодекс україни: Затв. Законом України із змінами та доповненнями: Витяг. Кримінально-процесуальний кодекс України: Затв. Законом України із змінами та доповненнями: Витяг. Цивільний Кодекс України: Затв. Законом України із змінами та доповненнями: Витяг. Цивільний процесуальний Кодекс України: Затв. Законом України із змінами та доповненнями: Витяг. Виправно-трудовий Кодекс України: Затв. Законом України із змінами та доповненнями: Витяг. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Затв. Законом України із змінами та доповненнями: Витяг. Про попереднє ув'язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. N3352 із змінами та 0оповненнями: Витяг. Комплексна цільова програма боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки: Витяг
Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України від 24 січня 1995 р. N20 із змінами та доповненнями. Про створення кримінальної міліції у справах неповнолітніх: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 1995 р. N502. Положення про кримінальну міліцію у справах неповнолітніх: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 1995 р. N502. Типове положення про притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N565. Про організацію діяльності загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 1993 р. N859. Положення про загальноосвітню школу соціальної реабілітації: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 1993 р. N859
Положення про професійне училище соціальної реабілітації: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 1993 р. N859. Інструкція про порядок оформлення особових прав неповнолітніх, які направляються до спеціальних загальноосвітніх шкіл та спеціальних професійних училищ для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання: Затв. Наказом Міністерства освіти України від 27 грудня 1994 р. N 362. Положення про приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ: Затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 липня 1996 р. N 384. Правила медичного обслуговування неповнолітніх, які тримаються в приймальниках-розподільниках для неповнолітніх: Затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 липня 1996 р. N 384. Правила матеріально-технічного забезпечення приймальників-розподільників для неповнолітніх: Затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 липня 1996 р. N 384.
Правила тримання неповнолітніх у дисциплінарній кімнаті приймальників-розподільників для неповнолітніх: Затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 липня 1996 р. N 384. Положення про центр медико-соціальної реабілітації неповнолітніх: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 1996 р. N1072. Про загальний військовий обов'язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 р. N2232 із змінами та доповненнями: Витяг. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20 грудня 1991 р. N2011 із змінами та доповненнями: Витяг. Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу: Затв. Наказом Міністерства оборони України від 4 січня 1995 р. N1
Перелік сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення військовослужбовців, які проходять службу за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів з військової служби: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1994 р. N 150. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. N3723 із змінами та доповненнями: Витяг. Положення про Міністерство України у справах сім'ї та молоді: Затв. Указом Президента України від 4 грудня 1996 р. N1164. Про створення Українського державного центру соціальних служб для молоді: Затв. Наказом Міністерства України у справах молоді та спорту від 13 липня 1993 р. N2083. Положення про Український державний центр соціальних служб для молоді: Затв. Наказом Міністерства України у справах молоді та спорту від 13 липня 1993 р. N2083
Тимчасове примірне положення про управління у справах сім'ї та молоді обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації: Затв. Наказом Міністерства України у справах сім'ї та молоді від 19 березня 1997 р. N5/5. Тимчасове примірне положення про відділ у справах сім'ї та молоді районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації: Затв. Наказом Міністерства України у справах сім'ї та молоді від 19 березня 1997 р. N5/5. Тимчасове примірне положення про обласний центр соціальний служб для молоді: Затв. Наказом Міністерства України у справах сім'ї та молоді від 19 березня 1997 р. N5/5. Тимчасове примірне положення про службу у справах неповнолітніх обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації: Затв. Наказом Міністерства України у справах сім'ї та молоді від 19 березня 1997 р. N5/5
Тимчасове примірне положення про службу у справах неповнолітніх районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації: Затв. Наказом Міністерства України у справах сім'ї та молоді від 19 березня 1997 р. N5/5
Мітки з цієї бібліотеки: Немає міток з цієї бібліотеки для цієї назви. Ввійдіть, щоб додавати мітки.
    середня оцінка: 0.0 (0 голосів)
Тип одиниці зберігання Поточна бібліотека Шифр зберігання Стан Очікується на дату Штрих-код
Книга Центральне сховище (Окуневського, 3)
Доступно

б.т.

Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт, які залишились без піклування батьків: Постанова Кабінету Міністрів України 226 від 5 квітня 1994 р. із змінами та доповненнями. Заходи щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків: Затв. Указом Президента України від 17 жовт. 1997 р. N1153. Порядок передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами проживання у сім'ях усиновителів: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. N775. Положення про навчально-виховні заклади для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків: Затв. Наказом Міністра освіти України від 13 трав. 1993 р. N137. Положення про дитячий будинок сімейного типу: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квіт. 1994 р. N267

Питання центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1996 р. N380. Положення про центр усиновлення дітей при Міністерстві освіти України: Затв. Наказом Міністерства освіти України від 30 берез. 1996 р. N98. Про введення нових норм харчування в дитячих будинках-інтернатах: Наказ Міністерства соціального захисту населення України від 1 березня 1996 р. N34. Про гарячі обіди дітям-сиротам та дітям із малозабезпечених сімей: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1996 р. N1032. Інструкція про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків: Затв. Наказом Міністерства освіти України від 19 черв. 1996 р. N216. Про основи соціальної захищенності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 р. N875 із змінами та доповненнями: Витяг

Про заходи щодо поліпшення роботи, пов'язаної з реабілітацією дітей з органічним ураженням нервової системи: Розпорядження Кабінету Міністрів україни від 29 лютого 1996 р. N 155. Положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат (школу, клас) України для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку: Затв. Наказом Міністра освіти України від 13 травня 1993 р. N 136. Житловий кодекс Української РСР: Затв. Законом України із змінами та доповненнями: Витяг. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19 черв. 1992 р. N2482 із змінами та доповненнями: Витяг. Порядок видачі приватизаційних паперів неповнолітнім громадянам, громадянам, визнаним у встановленному порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, і громадянам, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, та порядок іх використання: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1995 р. N308. Кодекс Законів про працю: Затв. Законом України із змінами та доповненнями

Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. N803 із змінами та доповненнями: Витяг. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 р. N2694 із змінами та доповненнями: Витяг. Кримінальний кодекс україни: Затв. Законом України із змінами та доповненнями: Витяг. Кримінально-процесуальний кодекс України: Затв. Законом України із змінами та доповненнями: Витяг. Цивільний Кодекс України: Затв. Законом України із змінами та доповненнями: Витяг. Цивільний процесуальний Кодекс України: Затв. Законом України із змінами та доповненнями: Витяг. Виправно-трудовий Кодекс України: Затв. Законом України із змінами та доповненнями: Витяг. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Затв. Законом України із змінами та доповненнями: Витяг. Про попереднє ув'язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. N3352 із змінами та 0оповненнями: Витяг. Комплексна цільова програма боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки: Витяг

Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України від 24 січня 1995 р. N20 із змінами та доповненнями. Про створення кримінальної міліції у справах неповнолітніх: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 1995 р. N502. Положення про кримінальну міліцію у справах неповнолітніх: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 1995 р. N502. Типове положення про притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N565. Про організацію діяльності загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 1993 р. N859. Положення про загальноосвітню школу соціальної реабілітації: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 1993 р. N859

Положення про професійне училище соціальної реабілітації: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 1993 р. N859. Інструкція про порядок оформлення особових прав неповнолітніх, які направляються до спеціальних загальноосвітніх шкіл та спеціальних професійних училищ для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання: Затв. Наказом Міністерства освіти України від 27 грудня 1994 р. N 362. Положення про приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ: Затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 липня 1996 р. N 384. Правила медичного обслуговування неповнолітніх, які тримаються в приймальниках-розподільниках для неповнолітніх: Затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 липня 1996 р. N 384. Правила матеріально-технічного забезпечення приймальників-розподільників для неповнолітніх: Затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 липня 1996 р. N 384.

Правила тримання неповнолітніх у дисциплінарній кімнаті приймальників-розподільників для неповнолітніх: Затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 липня 1996 р. N 384. Положення про центр медико-соціальної реабілітації неповнолітніх: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 1996 р. N1072. Про загальний військовий обов'язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 р. N2232 із змінами та доповненнями: Витяг. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20 грудня 1991 р. N2011 із змінами та доповненнями: Витяг. Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу: Затв. Наказом Міністерства оборони України від 4 січня 1995 р. N1

Перелік сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення військовослужбовців, які проходять службу за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів з військової служби: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1994 р. N 150. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. N3723 із змінами та доповненнями: Витяг. Положення про Міністерство України у справах сім'ї та молоді: Затв. Указом Президента України від 4 грудня 1996 р. N1164. Про створення Українського державного центру соціальних служб для молоді: Затв. Наказом Міністерства України у справах молоді та спорту від 13 липня 1993 р. N2083. Положення про Український державний центр соціальних служб для молоді: Затв. Наказом Міністерства України у справах молоді та спорту від 13 липня 1993 р. N2083

Тимчасове примірне положення про управління у справах сім'ї та молоді обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації: Затв. Наказом Міністерства України у справах сім'ї та молоді від 19 березня 1997 р. N5/5. Тимчасове примірне положення про відділ у справах сім'ї та молоді районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації: Затв. Наказом Міністерства України у справах сім'ї та молоді від 19 березня 1997 р. N5/5. Тимчасове примірне положення про обласний центр соціальний служб для молоді: Затв. Наказом Міністерства України у справах сім'ї та молоді від 19 березня 1997 р. N5/5. Тимчасове примірне положення про службу у справах неповнолітніх обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації: Затв. Наказом Міністерства України у справах сім'ї та молоді від 19 березня 1997 р. N5/5

Тимчасове примірне положення про службу у справах неповнолітніх районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації: Затв. Наказом Міністерства України у справах сім'ї та молоді від 19 березня 1997 р. N5/5

10-11 р.

укр.

Немає коментарів для цієї одиниці.

для можливості публікувати коментарі.